Forningen for varmforsinkingsbedrifter i norden

vi gir informasjon ogrådom varmforsinkingsprosessen,korrosjonsbeskyttelse og relatertemiljøspørsmål。


Sinkpris UKE 25 2022:43,85 sek/kg

tidligeresindprisnivåer

Les Om Eksklusive,Smarte ogIntersesteLøsningerMed varmforsinketinketinketstålfra hele Europa!

VarmforsInket Arming Motvirker Risikoen用于Armeringskorrosjon som kanføretil sprekkdannelse og av betongkonstruksjonen。

flere studier har vist in sinklaget i varmforsinketinketstålharhar en protiv effektpåvarmeutviklingenverdviklingen ved branneksponering,og og man i mange tilfeller kanoppnåbrannmmotsf30

ManMåtaHensyn Til Mange Tekniske faktorernårMan velger egnet korrosjonsbeskyttelse for en konstruksjon。

万博体育手机版本登录Nordic Galvanizers Har Mange Viktige SamarbeidSpartnere,Bådei Norden og i Resten av Europa。

Baidu