varmförzinkning

varmförzinkningÄren mycket effektivt metod att korrosionsskyddastål。initialkostnadenförvarmförzinkningärLåg,Och Detta Tillsammans Med AttandhållsfrialivslängdenärMycketLång,GörattVarmförzinningHarnyttstrfördelaktiglivslängdskostnadijämförelseMed和RåKorroskyddsmetoderPåkorroskyddsmetoderPåMarknaden。

Varmförzinkattålhråfärgton,vilkensmälter在我de flestamiljöerpåsettnaturligtsätt。OmNågonAnanFärgkulörönskas,GåretBraitMåladenvarmförzinkadeytan。FörutomMöjlighetenTill到AndraKulörerinnebärMålningenävenförstärkningAvZinkens Redan Goda KorrosionsSkydd。

ZinkÄrsåKalladessentiell - 德国VillsägaLivsnödvändig - Metall,Vilken ISmåMängderÄRAVStorBetyelseFördeflesta的机构。enmänniskabehövercirka每dag 12 mg zink,vilketinnebäratvärldensbefolkning tillsammans konsumerar runt 30 000吨zink perÅr!

Förutom到KorrosionskyddAnvändsZinkävenävenävenäveni,199岁,Gjutgods,Som Tillskott到Djurfoder,Som Rostskydd IMålarfärgermm。ZinkIngårocksåisolkrämerochsårsalvor,och har enmjukgörandeochläkandeeffektpåhuden。

ZinkIngårFtaikosttillskott OchHudkrämer。

对于成员
Svenska.
Baidu