Suuntaukset

请访问merkittävästi vähentynyt sekä Suomessa että muualla europassa。Tämä johntuu monista tekijöistä, mutta huomatvin niistä在ilmakehän pienentynyt rikkidioksidipitoisuus上。Lämmitysöljyjen käyttö在osaltaan vähentynyt上,我们在nykyään käytettävien öljyjen rikkipitoisuus在alhaisempi kuin ennen上。库伐塔1 nähdään muutos下沉syöpymisessä vähentyneiden rikkidioksidipäästöjen seurauksena。

Kuva 1。Rikkidioksidipitoisuus ja sinkin syöpyminen图霍玛萨,1978 - 2020年。

Korroosionestomenetelman valinta

Teräskappaleiden ja -rakenteiden korroosionestomenetelmän valinassa taomioon monia teknisiä tekijöitä。浏览selvitettävä kappalen tai rakenteen käyttöolosuhteet sekä kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aiheuttamat rasitukset。Tämä英国人诚实守信,真诚守信。merikuljetuksina。rakenten muoto ja koko sekä mahdollisuudet vaikuttaa sen pintakäsittelyyn ovat myös tärkeitä tekijöitä。

在tärkeää tehdä perusteellinen arvio eri korroosionestovaihtoehtojen taloudellisudesta。Erityisen tärkeää on, että menetelmän valinta ei perustu yksinomaen totutuksen alkukusstannukseen。Taloudellisissa laskelmissa pitää sen sijaan ottaa perustaksi rakenteen enakoidun käyttöiän kokonaiskustannukset。

Kokonaiskustannukset sisältävät totetuksen alkukustannusten lisäksi kustannukset pakkaamisesta, kuljetuksesta, kuljetuksen jälkeisistä korjauksista asennuksesta sekä ylläpito- ja ympäristökustannukset。Jos rakenteen enakoitu käyttöikä在30 vuotta, 2-3 huolon kustannukse tänä aikana ovat merkittävästi alokustannuksia suuremmat verrattuna sellaiseen korroosiosuojaukseen, jota ei tarvitse hooltaa。Käyttöiän kokonaiskustannusten arviointi anta yleensä täysin eri kuvan kuin pelkkien korroosiosuojauksen alkukustannusten tarkastelu。

Korroosiorasitusluokan määrittämiseen voidaan käyttää voimassa olevaa iso标准。我想和你在一起,再见,再见,ympäristörasituksen,姆坎。Pitää kuitenkin huomata, että kuvan 2 mukaiset luokat ovat käyttöympäristöjä。Viimeistely-, kuljetus- ja asennusympäristöt saattavat aihutaa muutoksia korroosiorasitusluokkaan, mikä vaikuttaa myös ruostesojauksen valintaan。

Kuva 2。Esimerkkiympäristöjä eri ympäristöluokissa。Valtaosa Suomen ilmastosta kuuluu rasitusluokkaan C2-C3。
Kuva 3。Ympäristöluokat virallisen ISO -standardin mukaan。Korroosionopeus在yleensä korkeampi altistumisen alussa。

为成员
芬兰语
Baidu