Teknisk informasjon

Rene staloverflater

雷内ståloverflater为上帝祈祷。Overflatene må derfor være fri for maling, fett, olje, og tjære。像这样的人会有正常的处理,他们会有雀斑。

就像forurensninger må fjernes spesiell avfetting, sandblåsing, eller slip, nosom fordylingen。

我们想在å se上写一篇文章,然后写一封给我们。福迪伦德重新开始了他的工作。

为成员
挪威人的书面挪威语
Baidu