Teknisk信息

得到的结果在varmförzinkning fordrar rena stålytor。Färg,奥佳,费特och tjära får国际新闻网站på stålytan。Dessa föroreningar在varmförzinkning之后又修改了fläckar på。我们的网址是sådana föroreningar fördyrar,我们的网址是varmförzinkaren。我的网址是är de dessutom svåra,网址是upptäcka och ger,网址是tillkänna förrän varmförzinkningen är utförd。我们的男人då måste göra我们的朋友självklart också dyrare。

Termiskt skärning, d.v.s skärning gas, plasma eller laser, hettar upp godset, vilket både kan ge en härdning och förändringar i den kemiska sammansättningen hos stålytan。直到lägre skikttjocklek och försämrad vidhäftning的领导。För联系minska effekterna av värmepåverkan bör termiskt ytor blästras eller slias före varmförzinkning。

为成员
瑞典语
Baidu